جدول تخفیفات

جدول تخفیفات

خریدار محترم، شما میتوانید با ارائه کوپن تخفیف که شرایط استفاده از آن در جدول ذیل آمده از تخفیفات ویژه جهت خرید عمده کالاها اقدام نمایید.

ردیف کد کوپن نام کالا کد کالا میزان تخفیف شرایط تخفیف ویژه تاریخ اعتبار
۱ ۱۵fkp23 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پراید FKP23 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۲ ۱۵fkl09 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای پراید FKL09 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۳ ۱۵fpp169 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای رانا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ سال ۹۳ به بعد FPP169 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۴ ۱۵fpp173 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای رانا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ سال ۹۳ به بعد FPP173 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۵ ۱۵fpp124 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ FPP124 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۶ ۱۵fpp166 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ ماقبل ۹۳ FPP166 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۷ ۱۵fpp167 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ ماقبل ۹۳ FPP167 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۸ ۱۵fpp123 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۴۰۵ – پارس FPP123 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۹ ۱۵fpp172 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای سمند جدید FPP172 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۱۰ ۱۵fpp168 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای سمند جدید FPP168 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۱۱ ۱۵fnp12 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای تیبا (کالیپر غیر ریو) FNP12 ۱۵% خرید بالای ۱۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰

 

 

           
ردیف کد کوپن نام کالا کد کالا میزان تخفیف شرایط تخفیف ویژه تاریخ اعتبار
۱ ۲۰fkp23 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پراید FKP23 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۲ ۲۰fkl09 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای پراید FKL09 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۳ ۲۰fpp169 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای رانا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ سال ۹۳ به بعد FPP169 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۴ ۲۰fpp173 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای رانا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ سال ۹۳ به بعد FPP173 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۵ ۲۰fpp124 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ FPP124 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۶ ۲۰fpp166 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ ماقبل ۹۳ FPP166 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۷ ۲۰fpp167 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و ۶ ماقبل ۹۳ FPP167 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۸ ۲۰fpp123 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای پژو ۴۰۵ – پارس FPP123 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۹ ۲۰fpp172 لنت ترمز عقب فیکسن – مناسب برای سمند جدید FPP172 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۱۰ ۲۰fpp168 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای سمند جدید FPP168 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
۱۱ ۲۰fnp12 لنت ترمز جلو فیکسن – مناسب برای تیبا (کالیپر غیر ریو) FNP12 ۲۰% خرید بالای ۱۰۰ دست ۹۶/۱۱/۳۰
طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی